Галузі
та напрями
нашої діяльності

ВИДИ НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розробляємо, впроваджуємо та координуємо спеціальні, соціально-економічні, культурні, наукові, технічні, технологічні та інші проекти по напрямах та у галузях в яких Ми здійснюємо нашу діяльність.

Проводимо  незалежні соціологічні та інші опитування і дослідження з питань, які є пріоритетними для організації, цікавлять її членів, ділових партнерів та інших осіб з якими ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ»  уклала угоди про співпрацю.

Організовуємо  та  проводимо соціальні, теоретичні, наукові та науково-практичні засідання, збори, конференції для членів Організації, потенційних членів та ділових партнерів по напрямах та у галузях в яких Ми здійснюємо нашу діяльність.

Організовуємо  та  проводимо для членів ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» бізнес тренінги, навчальні курси та спеціальні навчальні проекти для підвищення професійної  кваліфікації та рівня обізнаності членів організації.

Організовуємо    та    забезпечуємо   членам   ГО «Об’єднане  Товариство  ГАРАНТ»   зустрічі   з   видатними вченими, політичними діячами, митцями, відомими підприємцями та представниками провідних компаній, в тому числі з представниками міжнародних і зарубіжних організацій  на території України.

Створюємо умови та сприяємо і підтримуємо зв’язки з національними компаніями, бізнес організаціями, консультаційними агентствами, громадськими організаціями, професійними спілками, громадськими об’єднаннями і формуваннями усіх типів та іншими юридичними сторонами, в тому числі іноземними і міжнародними організаціями їх представництвами на території України для сприяння та допомоги нашим членам у забезпеченні їм їхніх Статутних прав і потреб, які не суперечать чинному законодавству України та Статуту  ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ».

Створюємо умови та сприяємо вільному  розподілу, поширенню  переміщенню  інформаційних, консультаційних послуг між компаніями, організаціями, іншими зацікавленими юридичними сторонами, в тому числі з іноземними і міжнародними організаціями їх представництвами на території України та членами ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ».

Створюємо  умови  та  сприяємо  членам  ГО  «Об’єднане  Товариство ГАРАНТ»   збиранню,  обробці  та поширенню інформації суспільно-побутового, соціально-економічного, наукового, статистичного, прикладного та іншого характеру.

Створюємо умови та сприяємо інформаційному, правовому та матеріальному забезпеченню науковців, фахівців, винахідників та інших осіб, які виявляють високий інтерес та бажання співпрацювати з Нами по напрямах та у галузях в яких Ми здійснюємо нашу діяльність, а також осіб, які  являються активними членами або  виконують обов’язки штатного чи позаштатного персоналу ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ».     

Створюємо умови та сприяємо і забезпечуємо максимально можливий доступ до всіх джерел інформації необхідних для забезпечення інтересів і потреб членів організації та формування баз даних суспільно необхідної інформації для подальшого обміну нею та для забезпечення ефективного функціонування самої ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ».

Створюємо умови, сприяємо членам ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ»  у  особистому розвитку, у допомозі реалізації себе, як особистості, співробітництва з іншими членами та діловими партнерами Організації, зокрема у співпраці з провідними вітчизняними організаціями, іноземними та міжнародними організаціями їх представництвами на території України, а також іншими зацікавленими сторонами.

Здійснюємо   розробку,  підготовку   та  поширення   серед   широких  кіл  громадськості  та  конкретних категорій населення просвітницьких матеріалів у вигляді друкованої преси з використанням засобів масової інформації та глобальної мережі «інтернет».

Проводимо  незалежні соціологічні та інші опитування і дослідження з питань, які є пріоритетними для організації, цікавлять її членів, ділових партнерів та інших осіб з якими ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ»  уклала угоди про співпрацю.

Розробляємо та створюємо сучасну інформаційну базу по напрямах та у галузях в яких Ми здійснюємо нашу діяльність, надаємо підтримку та інформаційно-аналітичне забезпечення нашим членам та діловим партнерам.