Галузі
та напрями
нашої діяльності

ПРО НАС

Об’єднане Товариство ГАРАНТ – це провідна інноваційна Громадська Організація, яка розгорнула та здійснює свою діяльність в усіх сферах суспільного життя України. Організація спеціалізується на соціальних, передових і високотехнологічних інноваційних напрямах в усіх технічних галузях народного господарства України та Світу.  Суть нашої діяльності полягає у створенні усіх необхідних умов для об’єднання та співпраці між собою усіх бажаючих молодих перспективних людей та провідних організацій, підприємств, установ України і Світу. У своїй діяльності ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» керується власним Статутом, Конституцією України, законом України «Про об’єднання громадян» та іншими актами чинного законодавства України.

Метою ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» є гарантування її потенційним та дійсним членам, вітчизняним, іноземним та міжнародним діловим партнерам їхнім представництвам на території України створення усіх необхідних умов для співпраці між собою. Забезпечення їм належної підтримки, сприяння у розвитку та захисту соціально-економічних,  наукових, науково-технічних та інтелектуальних прав в інноваційній діяльності, а також права на вільний обмін інформацією між собою в рамках нашої діяльності, права на обмін консультативними, соціальними і іншими послугами між собою та діловими партнерами, підвищення власного рівня обізнаності у тих сферах та галузях народного господарства, з якими вони безпосередньо стикаються в соціально-економічному, політичному та культурному житті.

Завданням ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» є планування, розробка і будівництво міцної і надійної платформи для створення Всеукраїнської та Міжнародної мережі по усіх напрямах та у всіх галузях, в яких Ми здійснюємо нашу діяльність. Ми об’єднаємо усіх, хто виявить бажання вступити в ряди членів нашої Організації. Ви матимете можливість безперешкодно отримувати інформаційні, консультативні та інші послуги, об’єднуватись та співпрацювати між собою по напрямах та у сферах в яких Ми діємо, створювати інноваційні товари, продукти та послуги. З нашою підтримкою співпрацювати з провідними вітчизняними, іноземними та міжнародними компаніями, установами, організаціями їхніми представництвами на території України, розкрити свій потенціал, реалізувати себе як особистість, зробити кар’єру, досягти власних цілей та своєї власної мети.

ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» заснована 22 січня 2014 року та здійснює свою діяльність на всій території України. Діяльність Організації поширюється на усі сфери суспільного життя України та на усі галузі народного господарства України і Світу. Передумовою створення ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» стала складна соціально-економічна та політична ситуація в Україні, а також відсутність реальних перспектив для кар’єрного та особистого розвитку кожного окремого громадянина. Аналізуючи і досліджуючи дану ситуацію, Ми прийняли рішення створити Організацію, яка покращить її та створить реальні перспективи для Вас. Наша команда розробила поступовий механізм покращення даної ситуації, який проникне в усі сфери суспільного життя та в усі галузі народного господарства шляхом створення сприятливих необхідних умов для об’єднання та дружньої співпраці усіх, хто виявить бажання до нас приєднатись.

ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» створена і діє на основі добровільності, рівноправності його членів та збалансованого управління відповідно до вимог сучасної складної економіко-політичної ситуації в Україні. Напрями нашої діяльності розроблені з врахуванням потреб суспільства та надшвидких темпів розвитку технологічного прогресу, який на сьогоднішній день уже неможливо стримувати. Для більш ширшого розуміння Нами Ваших потреб, Ми відкриті до пропозицій з Вашої сторони, щодо розробки та впровадження нових інноваційних проектів, напрямів та видів своєї діяльності і з вашою допомогою готові їх розробляти та втілювати.

ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» діє як незалежна та неприбуткова Громадська Організація. ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» не є політичною організацією і не втручається у політичне життя України та інших держав Світу, а також не належить до жодної політичної партії та не фінансується жодною політичною силою. Ми не беремо участь та не підтримуємо жодні агітаційні та передвиборчі проекти і політичні програми. Ми є незалежними у прийнятті власних рішень та вільні у виборі видів і напрямів власної діяльності.

Діяльність ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» має суспільний характер, що дозволяє крім основної нашої діяльності взаємодіяти та співпрацювати з органами діючої державної влади, а також встановлювати тісний контакт з іншими громадськими об’єднаннями, рухами, благодійними, іншими фондами та окремими індивідуальними громадянами.

Діяльність Організації базується на наступних принципах:

Чесності, рівності, відкритості і прозорості у співпраці та у веденні своєї діяльності з кожним індивідуальним діловим партнером та членом ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ».

Поваги до особистої думки та гідності кожного члена ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ».

Єдності та колективності у роботі усіх членів та органів Управління ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ».

Відповідальності за виконання своїх обов’язків, доручень, наказів та обіцянок  від кожного окремого індивідуального члена Організації до вищого керівного складу ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ».

Інноваційності та абсолютно нових точок зору в кожному окремому підході до формування кожного окремого інноваційного проекту, виду і напряму нашої діяльності у всіх сферах суспільного життя України та у всіх галузях народного господарства України і Світу.