Галузі
та напрями
нашої діяльності

ЧЛЕНСТВО

ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» встановлює наступні види членства

 Просте індивідуальне членство

Просте індивідуальне членство надається безкоштовно усім бажаючим віком від 16 років. Дане членство є добровільним та не передбачає внесення обов’язкових щорічних членських внесків. Набуття членства здійснюється шляхом подання письмової заяви та анкети встановленого зразка Генеральному Директору ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ».

Прості індивідуальні члени ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» мають право:

Отримати відповідну до своєї професії посаду в Організації за рішенням Генерального Директора ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ».

Отримати відповідне посвідчення індивідуального члена ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» встановленого зразка: спеціальне зовнішнє посвідчення (книжечка) з логотипом Організації розміром 10х7 см та дві індивідуальні пластикові картки-посвідчення з відповідним захистом та власними фотографіями на українській і англійській мовах,  вкладені всередині (з міркувань безпеки персональних даних учасників зразки пластикових карток не подаються). Посвідчення не є обов’язковим та надається за бажанням індивідуального члена Організації. Вартість посвідчення складає 78 грн. Зразок зовнішнього посвідчення можна скачати безкоштовно за прямим посиланням в кінці тексту.

Брати участь у розробці наукових інноваційних  проектів, винаходів (ноу-хау), розробляти власні наукові проекти спільно з фахівцями-членами Організації, за сприянням Організації об’єднуватись у команди та працювати над власними пріоритетними проектами спільно з діловими партнерами Організації, провідними іноземними та міжнародними науковими інститутами, міжнародними установами і організаціями, а також долучатись до здійснення іншої діяльності ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» по інноваційних  провідних напрямах.

Отримувати безкоштовні консультації та обмінюватись інформацією між собою на рівних правах з усіма учасниками даного виду членства, а також із привілейованими, почесними та колективними членами за умови погодження з ними.

Отримувати необхідну інформацію по галузях та напрямах у яких діє ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ».

Отримувати за погодженням Генерального та Виконавчого Директорів ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» контактну інформацію інших простих, привілейованих та колективних членів організації для отримання консультацій, обміну інформацією та налагодження зв’язків з ними у певному напрямі.

Брати участь в усіх перелічених заходах вказаних у видах діяльності ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ».

Право на  гарантування захисту індивідуальним членам ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» своїх членських прав.

Відстоювати статутні права та інтереси ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ».

Здійснювати іншу діяльність у Організації та співпрацювати з Організацією в межах, що не суперечать Статуту ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» та чинному законодавству України.

Члени ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» зобов’язані:

 Дотримуватися вимог та рамок Статуту ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ», поважати та виконувати рішення керівних органів правління Організації у межах  Статуту.

Брати активну участь у роботі ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ», сприяти і просувати пріоритетні цілі Організації  та не перешкоджати її діяльності.

Дбати про імідж ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ».

Своєчасно надавати консультативні та інформаційні послуги усім іншим членам організації у вимогу на запит інших індивідуальних членів та  керівного складу правління організації у межах своєї професії, спеціалізації та напряму діяльності у житті.

Привілейоване індивідуальне членство

Привілейоване індивідуальне членство надається усім бажаючим віком від 16 років. Дане членство є добровільним та передбачає внесення обов’язкових  щорічних членських внесків у розмірі 120 грн. Набуття членства здійснюється шляхом подання письмової заяви на привілейоване членство Генеральному Директору ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ». Набуття індивідуального привілейованого членства може здійснюватись на базі простого індивідуального членства шляхом  подання  спеціальної письмової заяви Генеральному Директору Організації на набуття привілейованого членства на базі простого, за умови повернення пластикового посвідчення (у разі наявності) на знищення та отримання нового.

Привілейовані індивідуальні члени ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» мають тіж самі права, що і прості індивідуальні члени організації за винятком наступних переваг:

Право отримати керівну посаду та бути обраними до Органів Правління Організації за рішенням Генерального Директора ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ».

Пріоритет у першочерговості перед простими індивідуальними членами на отримання безкоштовних консультацій та інформації на рівних правах з усіма членами Організації за винятком інституту почесного та колективного членства та ділових партнерів Організації.

Пріоритет у першочерговості перед простими індивідуальними членами на отримання безкоштовних консультацій та інформації від колективних членів та ділових партнерів Організації на спеціальних сприятливих умовах.

Пріоритет у першочерговості перед простими індивідуальними членами на просування своїх інтересів за сприянням ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ».

 Привілейовані індивідуальні члени ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» мають ті ж самі обов’язки, що і прості індивідуальні члени Організації за винятком обов’язку надавання консультативних та інших послуг простим індивідуальним членам (даний пункт є суто добровільним та виконується за умови взаємного погодження між простими та привілейованими членами на умовах визначених ними особисто).

 Почесне членство

Почесне  індивідуальне членство надається особам, які відзначились чи зробили вагомий внесок у розвиток ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ». Дане членство є заслуженим привілеєм та не передбачає внесення обов’язкових  щорічних членських внесків. Набуття почесного індивідуального членства здійснюється за рішенням Генерального Директора ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ». Набуття привілейованого членства може здійснюватись як на базі простого індивідуального так і привілейованого членства. Умови вступу та вибуття, права і обов’язки почесних членів визначаються індивідуально за погодженням сторін, та скріплюються спеціальними угодами розробленими та погодженими вищим керівництвом ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ».

Колективне  членство

Колективними  членами можуть бути громадські організації та колективи підприємств, установ, організацій України, ділові партнери, інші організації, які визнають Статут ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ»,  надають їй матеріальну та іншу підтримку, вносять значні внески у розвиток Організації, сприяють розвитку та розширенню Організації. Умови вступу та вибуття, права і обов’язки колективних членів визначаються індивідуально за погодженням сторін та скріплюються спеціальними угодами розробленими та погодженими вищим керівництвом ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ».

 Вибуття та втрата членства ГО  «Об’єднане Товариство ГАРАНТ»

              Членство припиняється у разі добровільного виходу з Організації. Вихід з членства ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» здійснюється за письмовим зверненням до Генерального Директора Організації.

             Членство припиняється за рішенням Правління у разі виключення з організації за порушення норм Статуту, вчинення дій, що завдають шкоди ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ».

 Умови подання заяви та зразок заяви надаються індивідуально за особистим зверненням  до адміністрації ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ»

[wpdm_file id=2]