Галузі
та напрями
нашої діяльності

23 липня 2014 року. 

ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» розпочинає проведення передпроектних досліджень доцільності створення та реалізації інноваційних проектів в сфері співпраці з діловими партнерами.

 

ГО Об’єднане Товариство ГАРАНТ  проводить передпроектні дослідження на предмет доцільності створення інноваційного проекту по високотехнологічних напрямах в  технічних галузях народного господарства. У даному випадку пропозиція на передпроектні дослідження  зі створення та реалізації конкретного інноваційного проекту приймається тільки  від юридичних та в окремому випадку фізичних осіб (потенційних замовників та інвесторів), які зацікавленні в результативності свого проекту і в одержанні певного економічного та соціального ефекту.

Поетапна процедура проведення передпроектних досліджень

Етап 1

1. Отримання від юридичних та фізичних осіб (потенційних замовників та інвесторів) пропозиції із конкретною вузькою спеціалізацією тематики в якій планується створювати інноваційний проект та безпосередньо тематики самого проекту для визначення доцільності його створення і реалізації на даному етапі технологічного прогресу та розвитку суспільства.

2. Аналіз Аналітичним Центром реалізації інноваційних проектів ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» отриманої пропозиції, та прийняття рішення про відмову або погодження проведення подальшого передпроектного дослідження  по даній тематиці.

Етап 2

(Виконується Виконавчою Адміністрацією ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» тільки у  разі погодження проведення подальшого передпроектного дослідження) 

  1. Початком другого етапу виконання передпроектного дослідження виступає спеціалізований договір,  який укладається між ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» з однієї сторони та ділового партнера юридичної особи чи в окремих випадках фізичної особи (замовника) з іншої сторони. У договорі викладені і прописані усі основні пункти реалізації передпроектного дослідження та за позитивними результатами заключного звіту і за бажанням замовника можливе виконання теоретичної частини самого інноваційного проекту.
  2. Проведення дослідження отриманої пропозиції здійснюється Аналітичним Центром реалізації інноваційних проектів ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ». Дослідження включає 3 основні складові:
  •     Дослідження, аналіз та моніторинг отриманої пропозиції на предмет виявлення технічних бар’єрів та інших технологічних перешкод у створенні та реалізації інноваційного проекту.
  •        Дослідження, аналіз та моніторинг отриманої пропозиції на предмет виявлення наявності спеціалізованих трудових кадрів (фахівців, науковців, вчених та інших спеціалістів з високими особистими досягненнями необхідними для реалізації проекту в даній сфері).
  •      Дослідження, аналіз та моніторинг отриманої пропозиції на предмет виявлення технологічних можливостей (матеріально технічної та технологічної бази наявної на сьогоднішній день при теперішньому темпі росту прогресу та рівні розвитку суспільства) для створення та реалізації інноваційного проекту.
  1. Вищенаведені дослідження, аналіз та моніторинг здійснюється спеціалізованими фахівцями Аналітичного Центру реалізації інноваційних проектів ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» поза глобальною мережею ІНТЕРНЕТ (оскільки у даному випадку вона не є ефективною та носить сумнівний характер достовірності одержаної інформації), а отже, є високо затратні та потребують значних затрат часу на їх виконання. 
  2. Суть полягає у розробленій системі співпраці з ВНЗ України, науково-дослідними установами, інститутами, експериментальними лабораторіями та іншими науковими та дослідними установами України (за виняткових обставин при складній тематиці передпроектного дослідження співпраця можлива з країнами СНД, країнами Європи та іншими країнами світу).
  3. Процедура передпроектного дослідження ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» є конфіденційною та не підлягає розголошенню.
  4. Термін виконання передпроектного дослідження залежить від ступеня складності інноваційної тематики, рівня доступності шляхів пошуку ресурсів необхідних для створення запропонованого проекту та інших бар’єрів, які необхідно подолати. Термін виконання встановлюється індивідуально при співпраці з кожним окремим діловим партнером.
  5. Після завершення передпроектного дослідження Аналітичний Центр реалізації інноваційних проектів ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» формує заключний звіт доцільності створення та реалізації інноваційного проекту.

 

Недоцільність використання глобальної мережі ІНТЕРНЕТ у даному випадку пояснюється наступними факторами:

 

Глобальна мережа ІНТЕРНЕТ у даному випадку не є ефективною, оскільки інформація щодо розвитку та впровадження новітніх світових розробок та інноваційних зрушень прогресу викладається у даній мережі з (5-10 ти річним) відтермінуванням з моменту успішного створення вище наведених інноваційних досягнень. Дане відтермінування робиться навмисне для створення бар’єрів та для перешкоджання попадання цього виду інформації у глобальну мережу ІНТЕРНЕТ, оскільки вищевказані інноваційні високотехнологічні досягнення розробляються провідними світовими технологічними корпораціями у науково-дослідних установах та інститутах закритого типу доступу та з надвисокими фінансовими затратами на їх створення. Саме надвисокі затрати зумовлюють той факт, що дані новітні технології після моменту їх створення і успішного випробовування спочатку передаються або продаються для оборонної промисловості урядам провідних країн світу та не призначенні для продажу на ринку, а отже, і недоступні для цивільного населення, що як наслідок відповідно інформація про них не може бути доступна в глобальній мережі ІНТЕРНЕТ. Саме тому передпроектне дослідження (моніторинг) спрямоване на пошук фахівців необхідних для реалізації проекту, виявлення технологічних можливостей та технічних бар’єрів при аналізі доцільності створення інноваційного проекту (якщо уже є наявні фахівці, які візьмуть участь у його розробці) слід  робити поза мережею ІНТЕРНЕТ. Даний моніторинг є надзвичайно складний та за деяких обставин технічно неможливий і потребує наявності спеціалізованих кваліфікованих кадрів та детального розробленого механізму, а також процедури пошуку необхідної інформації для безпосередньо проведення самого передпроектного дослідження.

 Ми гарантуємо якість виконаного передпроектного дослідження та відповідаємо за своєчасність виконання кожного окремого індивідуального замовлення.

« »