Галузі
та напрями
нашої діяльності

Monthly Archives: Серпень 2014

Ми здійснюємо діяльність у галузях медицини та біології, заохочуємо усіх бажаючих, любителів, молодих перспективних людей і кваліфікованих спеціалістів та фахівців до об’єднання та співпраці по нижченаведеними перспективними напрямами включаючи наукові дослідження, розробки у провідних малодосліджених сферах діяльності, створення новітніх технологій, інновацій (ноу-хау). Створюємо усі необхідні умови для колективної співпраці та сприяємо досягненню власних цілей. Об’єднуємо та запрошуємо до співробітництва між собою усіх зацікавлених сторін включаючи дійсних, потенційних членів організації, ділових партнерів, потенційних ділових партнерів,  вітчизняних, іноземних та міжнародних організацій.

 

Основні напрями по яких Ми здійснюємо діяльність:

Прогресивні наукові праці, роботи, ідеї, розробки та експериментальні досягнення  у галузі теоретичної медицини по напрямах: (анатомія, гістологія, біохімія, фізіологія, патологічна анатомія,патологічна фізіологія, та інші).

Новітні  досягнення, розробки та наукові дослідження в галузі практичної медицини  (стоматології, офтальмології, травматології, медицини інфекційних хвороб, хірургії, реаніматології, відновлювальної медицини та інших).

Дослідження, наукові розробки та впровадження інноваційних технологій по напрямі функціональної діагностики стану людини.

Дослідження та наукові розробки в галузі доказової медицини, створення нових  методів і технологій для діагностики захворювань людей та  пошук і запровадження шляхів здешевлення діагностики захворювань людей.

Дослідження, експериментальні досягнення і наукові розробки  по напрямі створення нових видів ліків, профілактичних засобів та інших медичних препаратів, розробка та створення інновацій і винаходів по даних напрямах.

Пошук ефективних та розробка наукових досягнень у галузі  профілактичної і народної медицини, прогресивних та результативних новітніх практик, методик  лікування у даних галузях, пошук можливостей, шляхів  та методів їх застосуванні у практичній медицині.

Пропозиції, цікаві точки зору, ідеї та наукові напрацювання по напрямі уповільнення та запобігання процесам старіння, лікуванню тяжких інфекційних та інших хвороб, невиліковних на сьогоднішній день.

Дослідження, експериментальні досягнення  та розробки інноваційних технологій, винаходів (ноу – хау) по напрямі протезування та створення імплантатів, штучних синтетичних органів з нових більш надійніших та стійкіших матеріалів.

Діяльність ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» по даних напрямах включає в себе сприяння і забезпечення об’єднання наших наявних та потенційних членів Організації, фахівців і кваліфікованих спеціалістів та усіх, хто виявить бажання до нас приєднатись, а також юридичних осіб вітчизняних та іноземних сторін, міжнародних організацій, медико-експерементальних, біохімічних науково-дослідних установ, медичних інститутів, університетів, медико-діагностичних центрів та лабораторій, інших організацій, які здійснюють діяльність по вищенаведених напрямах чи являються споживачами створюваних продуктів у даних галузях. Ми можемо забезпечити усі необхідні умови у розробці даних напрямів, інновацій, новітніх проектів у даних галузях, а також створити достатні умови для ефективного застосування та розкриття свого потенціалу у досягненні власної мети. Завдяки командній роботі Ми даємо кожному реальні можливості зробити кар’єру та реалізувати себе, як особистість.

Ми здійснюємо діяльність у галузі електроніки та енергетики, заохочуємо усіх бажаючих, любителів, молодих перспективних людей і кваліфікованих спеціалістів та фахівців до об’єднання та співпраці по нижченаведеними перспективними напрямами включаючи наукові дослідження, розробки у провідних малодосліджених сферах діяльності, створення новітніх технологій, інновацій (ноу-хау). Створюємо усі необхідні умови для колективної співпраці та сприяємо досягненню власних цілей. Об’єднуємо та запрошуємо до співробітництва між собою усіх зацікавлених сторін включаючи дійсних, потенційних членів організації, ділових партнерів, потенційних ділових партнерів,  вітчизняних, іноземних та міжнародних організацій.

 

Основні напрями у яких Ми здійснюємо діяльність:

Новітні експериментальні досягнення, наукові розробки та дослідження в галузі електроніки (вакуумна, твердотільна та квантова електроніка), розробка інновацій (ноу-хау) по даних напрямах.

Розробка та створення новітніх радіотехнічних, гідроакустичних, електроакустичних та електронних пристроїв.

Розробка та створення прогресивних приладів, систем та технологій вимірювання і реєстрації фізичних і хімічних характеристик динамічних об’єктів.

Розробка та впровадження нових методів і засобів фізичного впливу на об’єкти, спрямованих на  керування ними.

Технологічні дослідження та наукові розробки в напрямі створення новітніх антенних систем і пристроїв радіозв’язку, швидкісної передачі даних на далекі відстані та проведення експериментальних досліджень з пошуку нових більш ефективних типів і видів  зв’язку.

Прогресивні наукові дослідження та розробки  в напрямі створення технологій з високим вмістом накопичення інформації при зменшенні їх габаритних розмірів.

Прогресивні наукові дослідження та розробки  в галузі цифрової електроніки та програмованої цифрової електроніки, створення нових винаходів для використання їх у інформаційних технологіях.

Цільові дослідження та наукові розробки і експериментальні досягнення в галузі енергетики (вугільна, нафтогазова промисловість, електроенергетика), розробка інновацій (ноу-хау) по даних напрямах.

Технологічні дослідження, наукові розробки і створення нових методів, засобів економії на первинних енергоресурсах, забезпечення екологічної безпеки енергогенеруючих технологій, створення нових високоефективних типів ресурсозберігаючого,  термостійкого, та енергозберігаючого  обладнання.

Діяльність ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» по даних напрямах включає в себе сприяння і забезпечення об’єднання наших наявних та потенційних членів Організації, фахівців і кваліфікованих спеціалістів та усіх, хто виявить бажання до нас приєднатись, а також юридичних осіб вітчизняних та іноземних сторін, міжнародних організацій, енергетико-дослідних та інших енергетичних установ, технічних інститутів, університетів, високотехнологічних радіоелектронних центрів та спеціалізованих лабораторій, які здійснюють діяльність по вищенаведених напрямах чи являються споживачами створюваних продуктів у даних галузях. Ми можемо забезпечити усі необхідні умови у розробці даних напрямів, інновацій, новітніх проектів у даних галузях, а також створити достатні умови для ефективного застосування та розкриття свого потенціалу у досягненні власної мети. Завдяки командній роботі Ми даємо кожному реальні можливості зробити кар’єру та реалізувати себе, як особистість.

 

Ми здійснюємо діяльність у галузях економіки та юриспруденції, створюємо усі необхідні умови та даємо можливості членам нашої Організації, потенційним членам та усім, хто виявить бажання до нас приєднатись розуміти і професійно орієнтуватись у цих сферах, створювати інноваційні інтелектуальні продукти та послуги в рамках галузей. Ми надаємо унікальну можливість нашим членам отримувати швидко та безкоштовно консультативні та інші послуги по усіх нижченаведених напрямах. Послуги отримуватимуться та надаватимуться за рахунок об’єднання наших членів по нижче наведених напрямах на умовах співпраці між собою, які сторони визначатимуть самостійно. 

 

Основні напрями у яких Ми здійснюємо діяльність:

Розробка спільних наукових проектів, наукових робіт, консультування і обмін консультаційними та іншими послугами між членами ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» у сфері економіки та юриспруденції (консультування та можливість іншої, більш тісної співпраці між зацікавленими сторонами, здійснюється на умовах, які сторони визначатимуть самостійно).

Двохстороння та трьохстороння співпраця членів ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» з нашими діловими партнерами по напрямі консультування і обміну консультаційними та іншими послугами, на умовах, які сторони визначатимуть самостійно.

Організація та проведення, тренінгів, навчальних курсів, спеціальних навчальних практичних і наукових проектів між членами ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ»  та нашими діловими партнерами у даних сферах.

Можливість співпраці членів ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» з діловими партнерами по напрямі виконання замовлень від наших ділових партнерів у даних сферах на умовах  співпраці, які сторони визначатимуть самостійно.

Можливість змішаного консультування і обмін інформаційними, консультаційними та іншими послугами як у середині самих напрямів та даних галузей, так і між усіма напрямами цих галузей, у яких ми здійснюємо нашу діяльність (консультування здійснюватиметься безпосередньо між членами Організації,  між діловими партнерами Організації  та між членами і діловими партнерами ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» на умовах співпраці, які сторони визначатимуть самостійно).

Діяльність з консультування та обміну інформаційними, консультативними та іншими послугами між членами ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» являється безкоштовною для привілейованих та почесних членів Організації при умовах дотримання ними та не порушення норм Статуту Організації. Для простих індивідуальних членів Організації консультативні та інші послуги є також безкоштовними при умовах активної їх участі у діяльності ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» та при особистому погодженні і доброчинному волевиявленні привілейованих та почесних членів Організації надати відповідні послуги. ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» не зобов’язує привілейованих та почесних членів Організації надавати консультативні та інші послуги членам організації, які не мають такого статусу, саме тому надавання послуг таким членам являтиметься суто доброчинним волевиявленням привілейованих та почесних членів Організації. Консультування і надання інформаційних, консультативних та інших послуг між членами Організації та діловими партнерами ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» здійснюватиметься на індивідуальних умовах співпраці, які сторони визначатимуть самостійно.

Завданням ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» у даній діяльності є забезпечення і створення належних сприятливих умови для об’єднання та співпраці між собою по вищенаведених напрямах усіх наявних членів  Організації, потенційних членів Організації,  ділових партнерів, а також усіх інших зацікавлених вітчизняних та іноземних сторін.

Ми здійснюємо діяльність у галузі геології та географії, заохочуємо усіх бажаючих, любителів, молодих перспективних людей, кваліфікованих спеціалістів, краєзнавців та фахівців даних  галузей до об’єднання та співпраці по нижченаведеними перспективними напрямами та до пошуку нових родовищ запасів природних ресурсів і  розробки  інновацій (ноу-хау) спрямованих на розкриття геолого-ресурсного потенціалу України, для її сприятливого економічного розвитку. Створюємо усі необхідні умови для колективної співпраці та сприяємо досягненню власних цілей. Об’єднуємо та запрошуємо до співробітництва між собою усіх зацікавлених сторін включаючи дійсних, потенційних членів організації, ділових партнерів, потенційних ділових партнерів,  вітчизняних, іноземних та міжнародних організацій.

 

Основні напрями у яких Ми здійснюємо діяльність:

Геологічна розвідка (інформаційна геологічна розвідка та пошук усіх видів корисних копалин на території України).

Геологічна розвідка (експериментальні розробки та наукові проекти в сфері виготовлення високотехнологічної геологорозвідувальної пошукової апаратури).

Геологічна (культурно – історична)  розвідка (інформаційна розвідка та пошук у верхніх шарах літосфери слідів людської  діяльності спрямованих на видобуток корисних копалин у далекому минулому).

Географічна розвідка (інформаційна та інша розвідка, а також  розроблення детальних географічних карт природних ландшафтів  та дослідження рослинного і тваринного світу окремих малодосліджених регіонів.

Географічна (культурно – історична)  розвідка (інформаційна розвідка і розроблення детальних географічних, культурно – історичних  карт  та дослідження і виявлення слідів людської  діяльності  у окремих малодосліджених регіонах).

Географічне дослідження окремих маловідомих природних рельєфів на предмет виявлення слідів штучного впливу людського фактора на їх структуру формування в минулому.

Геологія корисних копалин (розробка пріоритетних нових способів і методів їх пошуку та шляхів застосування у промисловості).

Геологія рідкоземельних металів (розробка пріоритетних  способів  і  методів  спрямованих на пошук нових родовищ  усіх видів  рідкоземельних металів).

Гідрогеологія та розробка провідних і новітніх технологій спрямованих на дослідження водяної оболонки Землі.

Геохімія та розробка провідних і новітніх технологій спрямованих на дослідження хімічного складу різних оболонок Землі.

Геофізика та розробка провідних і новітніх технологій спрямованих  на дослідження фізичних властивостей порід Землі, їх фізичного складу та територіального розміщення на планеті.

Мінералогія, розробка пріоритетних нових способів  і методів  спрямованих на пошук нових родовищ та місць залягання мінералів у літосфері.

Історична геологія, визначення послідовності залягання корисних копалин в історичному процесі розвитку Землі  для полегшення та підвищення ефективності сучасної геологічної розвідки.

Історична геологія природних ландшафтів та формувань змінених людиною (штучно утворених печер з слідами людської активності, природних ландшафтів, які зазнали стороннього  впливу чи механічної обробки у минулому, скельних порід з штучно зміненими формами та ознаками  механічного впливу на них у далекому  минулому) визначення їх віку та встановлення їх приналежності до конкретного історико-геологічного періоду з визначенням їх географічного місця розташування.

Діяльність ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» по даних напрямах включає в себе сприяння і забезпечення об’єднання наших наявних та потенційних членів Організації, краєзнавців, геологів, інших зацікавлених осіб, які безпосередньо задіяні, працюють у даних галузях чи  виявляють високий інтерес до вищенаведених напрямів, а також юридичних осіб вітчизняних та іноземних сторін, міжнародних організацій, геологічних та гірничих компаній,  інститутів, видобувних компаній та інших геологічних і гірничо-видобувних організацій, краєзнавчих географічних та наукових установ, які здійснюють діяльність по вищенаведених напрямах чи являються споживачами створюваних продуктів у даних галузях. Ми можемо забезпечити усі необхідні умови у дослідженні даних напрямів шляхом розробки та впровадження новітніх спеціальних проектів у даних галузях, а також створити достатні умови для ефективного застосування та розкриття свого потенціалу у досягненні власної мети. Завдяки командній роботі Ми даємо кожному реальні можливості зробити кар’єру та реалізувати себе, як особистість.

Ми здійснюємо діяльність у галузях астрономії, фізики та хімії, заохочуємо усіх бажаючих, любителів, молодих перспективних людей і кваліфікованих спеціалістів та фахівців до об’єднання та співпраці по нижченаведеними перспективними напрямами включаючи наукові дослідження, розробки у провідних малодосліджених сферах діяльності, створення новітніх технологій, інновацій (ноу-хау). Створюємо усі необхідні умови для колективної співпраці та сприяємо досягненню власних цілей. Об’єднуємо та запрошуємо до співробітництва між собою усіх зацікавлених сторін включаючи дійсних, потенційних членів організації, ділових партнерів, потенційних ділових партнерів,  вітчизняних, іноземних та міжнародних організацій.

 

Основні напрями у яких Ми здійснюємо діяльність:

Новітні досягнення, розробки та дослідження в галузі астрономії (астрометрії та небесної механіки).

Новітні досягнення, розробки та дослідження в галузі астрофізики ( висунення нових теорій, припущень,  версій  та створення  нових способів і методів виготовлення на їх базі інноваційних винаходів.

Дослідження та наукові розробки в галузі оптичної, інфрачервоної, ультрафіолетової, радіоастрономії,  рентгенівської та гамма-астрономії,  розробка та створення інновацій і винаходів у даних напрямах.

Новітні досягнення, провідні наукові розробки та дослідження в галузі теоретичної та експериментальної фізики (нанофізики, нанофотоніки), розробка інновацій (ноу-хау) по даних напрямах.

Прогресивні новітні дослідження у галузі молекулярної і ядерної  фізики, експериментальне проектування та створення нових матеріалів.

Дослідження та наукові розробки в галузі фізики матеріалознавства, а саме  фізики металів та створення технологій одержання нових надміцних металевих та композиційних матеріалів.

Дослідження та наукові розробки в галузі фізики твердих тіл, створення нових напівпровідників та на їх основі  нанотехнологій, дослідження магнітних властивостей твердих тіл, а також створення надпотужних магнітних матеріалів.

Дослідження, експериментальні досягнення  та наукові розробки в галузі фізики елементарних частинок (фізики прискорювачів) і визначення меж впливу та наслідків від даних експериментів і досліджень на планету та суспільство).

Прогресивні новітні дослідження у галузі хімії та всіх її похідних напрямів.

Дослідження та наукові розробки у аналітичній і порошковій хімії металів, пошук, впровадження і  створення нових способів, методів, засобів і технологій з видобутку та виробництва металів  з вторинних матеріалів шляхом порошкової металургії.

Дослідження та наукові розробки в  хімічних та хіміко-технологічних процесах для  створення на їх основі нових речовин, матеріалів, наноматеріалів, новітніх екологічно чистих, енергозберігаючих технологій та інновацій.

Дослідження та  розробки передових технологій в галузі зеленої хімії для зменшення забруднення та у майбутньому запобіганню забрудненню хімічних галузей у процесах виготовлення хімічних технологій і на виробництві хімічних продуктів.

Діяльність ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» по даних напрямах включає в себе сприяння і забезпечення об’єднання наших наявних та потенційних членів Організації, фахівців і кваліфікованих спеціалістів та усіх, хто виявить бажання до нас приєднатись, а також юридичних осіб вітчизняних та іноземних сторін, міжнародних організацій, фізико-експерементальних, хімічних науково-дослідних установ, технічних інститутів, університетів, астрономічних обсерваторій та комплексів, хіміко-аналітичних центрів та лабораторій, інших організацій, які здійснюють діяльність по вищенаведених напрямах чи являються споживачами створюваних продуктів у даних галузях. Ми можемо забезпечити усі необхідні умови у розробці даних напрямів, інновацій, новітніх проектів у даних галузях, а також створити достатні умови для ефективного застосування та розкриття свого потенціалу у досягненні власної мети. Завдяки командній роботі Ми даємо кожному реальні можливості зробити кар’єру та реалізувати себе, як особистість.

Ми здійснюємо діяльність у галузях історії та культури, заохочуємо усіх бажаючих, любителів, молодих перспективних людей, кваліфікованих спеціалістів, краєзнавців та фахівців даних галузей до об’єднання та співпраці по нижченаведеними перспективними напрямами, включаючи інформаційне археологічне дослідження культурно-історичної спадщини, виявлення нових та незахищених історичних місць і пам’яток культури України, їх збереження, відновлення і захист, дослідження історичних картин минулих часів для більш детального відображення загальної правдивої картини історії минулих часів України та Світу. Створюємо усі необхідні умови для колективної співпраці та сприяємо досягненню власних цілей. Об’єднуємо та запрошуємо до співробітництва між собою усіх зацікавлених сторін включаючи дійсних, потенційних членів організації, ділових партнерів, потенційних ділових партнерів,  вітчизняних, іноземних та міжнародних організацій.

 Основні напрями у яких Ми здійснюємо діяльність:

Інформаційна археологічно-історична розвідка.

Інформаційна культурно-історична розвідка.

Інформаційна історично-геологічна розвідка (поглиблене інформаційне дослідження історії гірничої справи).

Дослідження та пошук нових пам’яток культури та історії, історичних знахідок та місць, які являються потенційними пам’ятками культури та історії.

Дослідження,  виявлення незахищених і забутих культурно-історичних місць та  пам’яток, їх збереження, відновлення і захист.

Поглиблені дослідження  в сфері історичної документалістики, архівознавства, дипломатики з ціллю встановити точну та детальну хронологічну послідовність визначних подій історії.

Поглиблені дослідження історичної бібліографії (пошук невідомих опублікованих в древності манускриптів, передруків, інших джерел для відображення більш повної історичної картини минулого).

Поглиблені дослідження історичної картографії (пошук невідомих  історичних древніх карт, інших джерел для відображення детальної історико-географічної карти минулих часів).

Поглиблене дослідження історичної  хронології, криптографії, палеографії, папірології,  сфрагістики, фалеристики для заповнення пробілів у історичній хронології.

Поглиблені дослідження історичної географії для точного і детального накладання історичної та географічної карт з метою деталізації історії.

Поглиблене дослідження історії медицини, зокрема виявлення давно забутих ефективних засобів і способів пошуку нових ліків на основі наявних відомих та невідомих лікарських рослин.

Поглиблене дослідження історії  науки, політики, економіки,  мистецтва, соціальної сфери.

Окреме поглиблене дослідження древніх документів, клинописів, сувоїв, манускриптів, древніх письмен та символів і знаків.

Діяльність ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» по даних напрямах включає в себе сприяння і забезпечення об’єднання наших наявних та потенційних членів Організації, краєзнавців, осіб які виявляють високий інтерес до вище наведених напрямів, осіб, які безпосередньо задіяні чи працюють у даних галузях і усіх інших, хто виявить бажання до нас приєднатись, а також юридичних осіб вітчизняних та іноземних сторін,  міжнародних організацій, історичних інститутів, музеїв, археологічних та інших краєзнавчих установ, які здійснюють діяльність по вищенаведених напрямах чи являються споживачами створюваних продуктів у даних галузях. Ми можемо забезпечити усі необхідні умови у дослідженні даних напрямів шляхом розробки та впровадження новітніх проектів у даних галузях, а також створити достатні умови для ефективного застосування та розкриття свого потенціалу у досягненні власної мети. Завдяки командній роботі Ми даємо кожному реальні можливості зробити кар’єру та реалізувати себе, як особистість.

 

Ми здійснюємо діяльність у галузях інформаційних та комп’ютерних технологій, заохочуємо усіх бажаючих, любителів, молодих перспективних людей і кваліфікованих спеціалістів та фахівців до об’єднання та співпраці по нижченаведеними перспективними напрямами, включаючи наукові дослідження, розробки у провідних малодосліджених сферах діяльності, створення новітніх технологій, інновацій (ноу-хау). Створюємо усі необхідні умови для колективної співпраці та сприяємо досягненню власних цілей. Об’єднуємо та запрошуємо до співробітництва між собою усіх зацікавлених сторін включаючи дійсних, потенційних членів організації, ділових партнерів, потенційних ділових партнерів,  вітчизняних,  іноземних та міжнародних організацій.

 

Основні напрями у яких Ми здійснюємо діяльність:

Автоматизовані  системи  управління та обробки інформації.

Автоматика і управління в технічних системах.

Комп’ютерне програмування (розробка та створення нових програм).

Програмне та інформаційне  забезпечення експериментальних дистанційних курсів для потреб навчального процесу.

Розробка архітектур сучасних суперкомп’ютерних систем.

Розробка   нових   інформаційних  технологій   на   основі   вимірювань електричних,  магнітних і оптичних сигналів та їх просторово-часовий аналіз.

Розробка комп’ютерних засобів та систем експрес-діагностики стану біологічних об’єктів.

Створення технології довгострокового зберігання цифрової інформації та засобів інтелектуалізованої обробки інформації.

Комп’ютерна графіка (тривимірне моделювання).

Обчислювальна,  комп’ютерна   техніка.

Системи підтримки прийняття рішень.

Системи  дистанційного  моніторингу  обстановки,  навігації, спостереження, картографії.

Технічна кібернетика, криптографічний захист інформації.

Геоінформаційні системи  та технології.

Радіонавігаційні  системи  та технології.

Комп’ютерне моделювання та прогнозування в розробці  інтелектуальних нанотехнологій.

Створення інноваційних  технологій та продуктів (ноу-хау) по усіх  вищенаведених напрямах.

Діяльність ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» по даних напрямах включає в себе сприяння і забезпечення об’єднання наших наявних та потенційних членів Організації, фахівців і кваліфікованих спеціалістів та усіх, хто виявить бажання до нас приєднатись, а також юридичних осіб, вітчизняних та іноземних ділових партнерів (міжнародних організацій, інформаційних та високотехнологічних компаній, організацій, які спеціалізуються на комп’ютерних технологіях та інших установ, інститутів, університетів), які здійснюють діяльність по вищенаведених напрямах чи являються споживачами створюваних продуктів у даних галузях. Ми можемо забезпечити усі необхідні умови у розробці даних напрямів, інновацій, новітніх проектів у даних галузях, а також створити достатні умови для ефективного застосування та розкриття свого потенціалу у досягненні власної мети. Завдяки командній роботі Ми даємо кожному реальні можливості зробити кар’єру та реалізувати себе, як особистість.

Ми здійснюємо діяльність у галузі будівництва, заохочуємо усіх бажаючих, любителів, молодих перспективних людей і кваліфікованих спеціалістів та фахівців до об’єднання та співпраці по нижченаведеними перспективними напрямами включаючи наукові дослідження, розробки у провідних малодосліджених сферах діяльності, створення новітніх технологій, інновацій (ноу-хау). Створюємо усі необхідні умови для колективної співпраці та сприяємо досягненню власних цілей. Об’єднуємо та запрошуємо до співробітництва між собою усіх зацікавлених сторін включаючи дійсних, потенційних членів організації, ділових партнерів, потенційних ділових партнерів,  вітчизняних, іноземних та міжнародних організацій.

                                   

Основні напрями у яких Ми здійснюємо діяльність: 

Проектування, розробка та  виробництво нових видів покрівельних матеріалів міцніших, легших, надійніших  та стійкіших до зовнішнього середовища за наявні існуючі види.

Проектування, розробка і виробництво нових видів теплоізоляційних будівельних матеріалів для економічності енергозабезпечення будинків, та здешевлення і продовження терміну  їх експлуатації.

Проектування, розробка  та  виробництво нових видів кріпильних матеріалів та в’яжучих і склеювальних сумішей більш ефективних і дешевших від наявних існуючих  для застосування їх у будівництві.

Розробка, створення і виробництво нових міцних та легких матеріалів (аналогів заліза) у виготовленні будівельних конструкцій  для будівництва багатоповерхівок.

Розробка,  створення і  виробництво нових видів дешевих на стійких до корозії і руйнування під впливом води матеріалів для сантехніки та водопроводу, розробка наукових технологій та інновацій по даному напряму.

Експериментальні та наукові досягнення у виготовленні нових дешевих та якісніших оббивочних та облицьовувальних матеріалів із альтернативної екологічної сировини, виготовлення нових видів фарб із замінників нафти.

Проектування та розробка у сфері будівництва нових дешевших видів (металів, сплавів, пластмас, надміцних волокон, надміцного термостійкого пластику,  замінників сучасних будівельних металів і сплавів, які не поступаються останнім у міцності та надійності).

Дослідження, розробка і створення нових видів матеріалів з спеціальними надміцними властивостями, які не піддаються зношенню в тривалий період експлуатації і зможуть зберігати свої фізичні і механічні  властивості при високих перепадах температур зовнішнього середовища та відносно легких у порівнянні з наявними існуючими видами.

Пошук шляхів і методів та розробка проектів і винаходів у напрямі здешевлення та спрощення процесів будівництва (моделювання та розробка новітніх економних і  надійних систем подачі будівельних матеріалів на великі висоти (багатоповерхівки), моделювання та розробка більш надійних систем підйому жителів багатоповерхівок на верхні поверхи, надійних систем тепло, газопостачання,  водопостачання  та ін.

Розробка та створення прогресивних вогнетривких матеріалів для будівництва та облицювання стін і перекриття  житлових приміщень  та матеріалів на їх основі з використання металів і сплавів із збільшеним діапазоном перепаду температур при збереженні своїх фізичних та механічних властивостей.

Дослідження, пошук нових методів і способів у плануванні і  проектуванні нових будівель, будівельних комплексів, кварталів, вулиць, міст та технологічних, промислових і транспортних споруд (заводів, підприємств, мостів, доріг, архітектурних будівель та ін.).

Прогресивні наукові дослідження, розробки і створення технологій в напрямі автоматизації та комп’ютеризації по напряму догляду та спостереження за станом будівель і споруд спрямованих на підтримання їх оптимального експлуатаційного стану.

Діяльність ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» по даних напрямах включає в себе сприяння і забезпечення об’єднання наших наявних та потенційних членів Організації, фахівців і кваліфікованих спеціалістів та усіх, хто виявить бажання до нас приєднатись, а також юридичних осіб, вітчизняних та іноземних ділових партнерів (міжнародних організацій, будівельних компаній та архітектурних організацій та інших установ, інститутів, університетів), які здійснюють діяльність по вищенаведених напрямах чи являються споживачами створюваних продуктів у даній галузі. Ми можемо забезпечити усі необхідні умови у розробці даних напрямів, інновацій, новітніх проектів у даній галузі, а також створити достатні умови для ефективного застосування та розкриття свого потенціалу у досягненні власної мети. Завдяки командній роботі Ми даємо кожному реальні можливості зробити кар’єру та реалізувати себе, як особистість.

22 липня 2014 року. 

ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» розпочинає розробку та створення інноваційних проектів. Ми запроваджуємо та затверджуємо наступний процес створення та реалізації інноваційних проектів.

 

Процес створення та реалізації інноваційних проектів включає в себе 3 етапи:

Етап 1

Процедура розгляду доцільності створення проектів та набір учасників у проекти:

 1.  Прийом від фізичних осіб пропозицій щодо створення і реалізації своїх запропонованих інноваційних проектів по певному високотехнологічному напрямі у певній технічній галузі народного господарства.

1.1.Відправлення даною фізичною особою теоретичних матеріалів і напрацювань тематики свого запропонованого проекту у Виконавчу Адміністрацію ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» для подальшого їх аналізу.

1.2.Відправлення даною фізичною особою письмового обґрунтування перспективи та практичної користі своєї пропозиції, а також переконань про економічну та суспільну ефективність запропонованого проекту.

(більше…)