Галузі
та напрями
нашої діяльності

Archive of the tags: Екологія

Ми здійснюємо діяльність у галузі екології, заохочуємо усіх бажаючих, любителів, молодих перспективних людей і кваліфікованих спеціалістів та фахівців до об’єднання та співпраці по нижченаведеними перспективними напрямами включаючи наукові дослідження, розробки у провідних малодосліджених сферах діяльності, створення новітніх технологій, інновацій (ноу-хау). Створюємо усі необхідні умови для колективної співпраці та сприяємо досягненню власних цілей. Об’єднуємо та запрошуємо до співробітництва між собою усіх зацікавлених сторін включаючи дійсних, потенційних членів організації, ділових партнерів, потенційних ділових партнерів,  вітчизняних, іноземних та міжнародних організацій.

 

Основні напрями по яких Ми здійснюємо діяльність:

Дослідження, експериментальні досягнення та наукові розробки природоохоронних  технологій, створення нових екологічно чистих матеріалів та матеріалів на основі біоресурсів.

Поглиблені дослідження та розробки по напрямах створення новітнього дистанційного аерокосмічного зондування планети, геоінформаційних технологій та спеціальних програмних комплексів у сфері радіоекології.

Дослідження  ефективних методів утилізації відходів, створення технологій екологічно чистої і  дешевої переробки відходів та їх утилізації.

Аналіз і пошук альтернативних екологічних систем землеробства, розробка, удосконалення і екологізація землеобробної техніки та способів обробки ґрунту.

Розробка та виготовлення  дешевших нових типів і видів добрив на основі екологічно чистих матеріалів.

Дослідження, розробки, проектування та впровадження технологій чистого виробництва, покращення екологічних характеристик продукції.

Аналіз,  дослідження  та удосконалення, а також створення новітніх  систем вентиляції, очищення повітря в закритих приміщеннях.

Експериментальні  досягнення та розробки у напрямі пошуку альтернативних екологічно чистих джерел електроенергії, створення технологій впровадження екологічно чистих джерел електроенергії у народне господарство.

Експериментальні  досягнення та розробки у сфері створення альтернативних нових видів екологічно чистого палива для усіх типів транспорту.

Поглиблене дослідження зеленого транспорту, розробки та запуск спеціальних  проектів по напрямі створення двигунів на альтернативних нових видах екологічно чистого палива.

Дослідження та проектування екологічно чистого будівництва, систем теплоізоляції та створення і впровадження перспективних  технологій і винаходів у даній сфері.

Діяльність ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» по даних напрямах включає в себе сприяння і забезпечення об’єднання наших наявних та потенційних членів Організації, фахівців і кваліфікованих спеціалістів та усіх, хто виявить бажання до нас приєднатись, а також юридичних осіб вітчизняних та іноземних сторін, міжнародних екологічних організацій, природоохоронних, еколого-експерементальних науково-дослідних установ, природничих інститутів, університетів, екологічних центрів та інших організацій, які здійснюють діяльність по вищенаведених напрямах чи являються споживачами створюваних продуктів у даній галузі. Ми можемо забезпечити усі необхідні умови у розробці даних напрямів, інновацій, новітніх проектів у даній галузі, а також створити достатні умови для ефективного застосування та розкриття свого потенціалу у досягненні власної мети. Завдяки командній роботі Ми даємо кожному реальні можливості зробити кар’єру та реалізувати себе, як особистість.