Галузі
та напрями
нашої діяльності

Archive of the tags: Геологія та географія

Ми здійснюємо діяльність у галузі геології та географії, заохочуємо усіх бажаючих, любителів, молодих перспективних людей, кваліфікованих спеціалістів, краєзнавців та фахівців даних  галузей до об’єднання та співпраці по нижченаведеними перспективними напрямами та до пошуку нових родовищ запасів природних ресурсів і  розробки  інновацій (ноу-хау) спрямованих на розкриття геолого-ресурсного потенціалу України, для її сприятливого економічного розвитку. Створюємо усі необхідні умови для колективної співпраці та сприяємо досягненню власних цілей. Об’єднуємо та запрошуємо до співробітництва між собою усіх зацікавлених сторін включаючи дійсних, потенційних членів організації, ділових партнерів, потенційних ділових партнерів,  вітчизняних, іноземних та міжнародних організацій.

 

Основні напрями у яких Ми здійснюємо діяльність:

Геологічна розвідка (інформаційна геологічна розвідка та пошук усіх видів корисних копалин на території України).

Геологічна розвідка (експериментальні розробки та наукові проекти в сфері виготовлення високотехнологічної геологорозвідувальної пошукової апаратури).

Геологічна (культурно – історична)  розвідка (інформаційна розвідка та пошук у верхніх шарах літосфери слідів людської  діяльності спрямованих на видобуток корисних копалин у далекому минулому).

Географічна розвідка (інформаційна та інша розвідка, а також  розроблення детальних географічних карт природних ландшафтів  та дослідження рослинного і тваринного світу окремих малодосліджених регіонів.

Географічна (культурно – історична)  розвідка (інформаційна розвідка і розроблення детальних географічних, культурно – історичних  карт  та дослідження і виявлення слідів людської  діяльності  у окремих малодосліджених регіонах).

Географічне дослідження окремих маловідомих природних рельєфів на предмет виявлення слідів штучного впливу людського фактора на їх структуру формування в минулому.

Геологія корисних копалин (розробка пріоритетних нових способів і методів їх пошуку та шляхів застосування у промисловості).

Геологія рідкоземельних металів (розробка пріоритетних  способів  і  методів  спрямованих на пошук нових родовищ  усіх видів  рідкоземельних металів).

Гідрогеологія та розробка провідних і новітніх технологій спрямованих на дослідження водяної оболонки Землі.

Геохімія та розробка провідних і новітніх технологій спрямованих на дослідження хімічного складу різних оболонок Землі.

Геофізика та розробка провідних і новітніх технологій спрямованих  на дослідження фізичних властивостей порід Землі, їх фізичного складу та територіального розміщення на планеті.

Мінералогія, розробка пріоритетних нових способів  і методів  спрямованих на пошук нових родовищ та місць залягання мінералів у літосфері.

Історична геологія, визначення послідовності залягання корисних копалин в історичному процесі розвитку Землі  для полегшення та підвищення ефективності сучасної геологічної розвідки.

Історична геологія природних ландшафтів та формувань змінених людиною (штучно утворених печер з слідами людської активності, природних ландшафтів, які зазнали стороннього  впливу чи механічної обробки у минулому, скельних порід з штучно зміненими формами та ознаками  механічного впливу на них у далекому  минулому) визначення їх віку та встановлення їх приналежності до конкретного історико-геологічного періоду з визначенням їх географічного місця розташування.

Діяльність ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» по даних напрямах включає в себе сприяння і забезпечення об’єднання наших наявних та потенційних членів Організації, краєзнавців, геологів, інших зацікавлених осіб, які безпосередньо задіяні, працюють у даних галузях чи  виявляють високий інтерес до вищенаведених напрямів, а також юридичних осіб вітчизняних та іноземних сторін, міжнародних організацій, геологічних та гірничих компаній,  інститутів, видобувних компаній та інших геологічних і гірничо-видобувних організацій, краєзнавчих географічних та наукових установ, які здійснюють діяльність по вищенаведених напрямах чи являються споживачами створюваних продуктів у даних галузях. Ми можемо забезпечити усі необхідні умови у дослідженні даних напрямів шляхом розробки та впровадження новітніх спеціальних проектів у даних галузях, а також створити достатні умови для ефективного застосування та розкриття свого потенціалу у досягненні власної мети. Завдяки командній роботі Ми даємо кожному реальні можливості зробити кар’єру та реалізувати себе, як особистість.