Галузі
та напрями
нашої діяльності

Archive of the tags: Астрономія, фізика та хімія

Ми здійснюємо діяльність у галузях астрономії, фізики та хімії, заохочуємо усіх бажаючих, любителів, молодих перспективних людей і кваліфікованих спеціалістів та фахівців до об’єднання та співпраці по нижченаведеними перспективними напрямами включаючи наукові дослідження, розробки у провідних малодосліджених сферах діяльності, створення новітніх технологій, інновацій (ноу-хау). Створюємо усі необхідні умови для колективної співпраці та сприяємо досягненню власних цілей. Об’єднуємо та запрошуємо до співробітництва між собою усіх зацікавлених сторін включаючи дійсних, потенційних членів організації, ділових партнерів, потенційних ділових партнерів,  вітчизняних, іноземних та міжнародних організацій.

 

Основні напрями у яких Ми здійснюємо діяльність:

Новітні досягнення, розробки та дослідження в галузі астрономії (астрометрії та небесної механіки).

Новітні досягнення, розробки та дослідження в галузі астрофізики ( висунення нових теорій, припущень,  версій  та створення  нових способів і методів виготовлення на їх базі інноваційних винаходів.

Дослідження та наукові розробки в галузі оптичної, інфрачервоної, ультрафіолетової, радіоастрономії,  рентгенівської та гамма-астрономії,  розробка та створення інновацій і винаходів у даних напрямах.

Новітні досягнення, провідні наукові розробки та дослідження в галузі теоретичної та експериментальної фізики (нанофізики, нанофотоніки), розробка інновацій (ноу-хау) по даних напрямах.

Прогресивні новітні дослідження у галузі молекулярної і ядерної  фізики, експериментальне проектування та створення нових матеріалів.

Дослідження та наукові розробки в галузі фізики матеріалознавства, а саме  фізики металів та створення технологій одержання нових надміцних металевих та композиційних матеріалів.

Дослідження та наукові розробки в галузі фізики твердих тіл, створення нових напівпровідників та на їх основі  нанотехнологій, дослідження магнітних властивостей твердих тіл, а також створення надпотужних магнітних матеріалів.

Дослідження, експериментальні досягнення  та наукові розробки в галузі фізики елементарних частинок (фізики прискорювачів) і визначення меж впливу та наслідків від даних експериментів і досліджень на планету та суспільство).

Прогресивні новітні дослідження у галузі хімії та всіх її похідних напрямів.

Дослідження та наукові розробки у аналітичній і порошковій хімії металів, пошук, впровадження і  створення нових способів, методів, засобів і технологій з видобутку та виробництва металів  з вторинних матеріалів шляхом порошкової металургії.

Дослідження та наукові розробки в  хімічних та хіміко-технологічних процесах для  створення на їх основі нових речовин, матеріалів, наноматеріалів, новітніх екологічно чистих, енергозберігаючих технологій та інновацій.

Дослідження та  розробки передових технологій в галузі зеленої хімії для зменшення забруднення та у майбутньому запобіганню забрудненню хімічних галузей у процесах виготовлення хімічних технологій і на виробництві хімічних продуктів.

Діяльність ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» по даних напрямах включає в себе сприяння і забезпечення об’єднання наших наявних та потенційних членів Організації, фахівців і кваліфікованих спеціалістів та усіх, хто виявить бажання до нас приєднатись, а також юридичних осіб вітчизняних та іноземних сторін, міжнародних організацій, фізико-експерементальних, хімічних науково-дослідних установ, технічних інститутів, університетів, астрономічних обсерваторій та комплексів, хіміко-аналітичних центрів та лабораторій, інших організацій, які здійснюють діяльність по вищенаведених напрямах чи являються споживачами створюваних продуктів у даних галузях. Ми можемо забезпечити усі необхідні умови у розробці даних напрямів, інновацій, новітніх проектів у даних галузях, а також створити достатні умови для ефективного застосування та розкриття свого потенціалу у досягненні власної мети. Завдяки командній роботі Ми даємо кожному реальні можливості зробити кар’єру та реалізувати себе, як особистість.