Галузі
та напрями
нашої діяльності

Archive of the tags: Історія та культура

Ми здійснюємо діяльність у галузях історії та культури, заохочуємо усіх бажаючих, любителів, молодих перспективних людей, кваліфікованих спеціалістів, краєзнавців та фахівців даних галузей до об’єднання та співпраці по нижченаведеними перспективними напрямами, включаючи інформаційне археологічне дослідження культурно-історичної спадщини, виявлення нових та незахищених історичних місць і пам’яток культури України, їх збереження, відновлення і захист, дослідження історичних картин минулих часів для більш детального відображення загальної правдивої картини історії минулих часів України та Світу. Створюємо усі необхідні умови для колективної співпраці та сприяємо досягненню власних цілей. Об’єднуємо та запрошуємо до співробітництва між собою усіх зацікавлених сторін включаючи дійсних, потенційних членів організації, ділових партнерів, потенційних ділових партнерів,  вітчизняних, іноземних та міжнародних організацій.

 Основні напрями у яких Ми здійснюємо діяльність:

Інформаційна археологічно-історична розвідка.

Інформаційна культурно-історична розвідка.

Інформаційна історично-геологічна розвідка (поглиблене інформаційне дослідження історії гірничої справи).

Дослідження та пошук нових пам’яток культури та історії, історичних знахідок та місць, які являються потенційними пам’ятками культури та історії.

Дослідження,  виявлення незахищених і забутих культурно-історичних місць та  пам’яток, їх збереження, відновлення і захист.

Поглиблені дослідження  в сфері історичної документалістики, архівознавства, дипломатики з ціллю встановити точну та детальну хронологічну послідовність визначних подій історії.

Поглиблені дослідження історичної бібліографії (пошук невідомих опублікованих в древності манускриптів, передруків, інших джерел для відображення більш повної історичної картини минулого).

Поглиблені дослідження історичної картографії (пошук невідомих  історичних древніх карт, інших джерел для відображення детальної історико-географічної карти минулих часів).

Поглиблене дослідження історичної  хронології, криптографії, палеографії, папірології,  сфрагістики, фалеристики для заповнення пробілів у історичній хронології.

Поглиблені дослідження історичної географії для точного і детального накладання історичної та географічної карт з метою деталізації історії.

Поглиблене дослідження історії медицини, зокрема виявлення давно забутих ефективних засобів і способів пошуку нових ліків на основі наявних відомих та невідомих лікарських рослин.

Поглиблене дослідження історії  науки, політики, економіки,  мистецтва, соціальної сфери.

Окреме поглиблене дослідження древніх документів, клинописів, сувоїв, манускриптів, древніх письмен та символів і знаків.

Діяльність ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» по даних напрямах включає в себе сприяння і забезпечення об’єднання наших наявних та потенційних членів Організації, краєзнавців, осіб які виявляють високий інтерес до вище наведених напрямів, осіб, які безпосередньо задіяні чи працюють у даних галузях і усіх інших, хто виявить бажання до нас приєднатись, а також юридичних осіб вітчизняних та іноземних сторін,  міжнародних організацій, історичних інститутів, музеїв, археологічних та інших краєзнавчих установ, які здійснюють діяльність по вищенаведених напрямах чи являються споживачами створюваних продуктів у даних галузях. Ми можемо забезпечити усі необхідні умови у дослідженні даних напрямів шляхом розробки та впровадження новітніх проектів у даних галузях, а також створити достатні умови для ефективного застосування та розкриття свого потенціалу у досягненні власної мети. Завдяки командній роботі Ми даємо кожному реальні можливості зробити кар’єру та реалізувати себе, як особистість.